Elektronik Cihazı - Makine Kırılması

Endüstriyel Sigortalar


Elektronik Cihazı - Makine Kırılması

Elektronik Cihazı - Makine Kırılması

Elektronik Cihaz Sigortası, sigortalı elektronik cihazın uğradığı zararları, poliçede yazılı koşullara göre tazmin eden sigorta poliçesidir. Poliçe kapsamında elektronik cihazların deneme süresi sonrasında;

Çalışırken;

 • temizleme
 • bakım
 • revizyon
 • iş yerinde yer değiştirme esnasında

Dururken ise;

 • önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik herhangi bir nedenle uğrayabileceği,

Aşağıdaki sigorta kapsamında belirtilen hususları teminat altına alır.

Sigorta Kapsamındaki Teminatlar Nelerdir?

Elektronik Cihaz Sigortası kapsamında aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan riskler teminat altına alınabilir:

 • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı,
 • Sigortalı malların bulunduğu yerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs,
 • Hatalı dizayn ve malzeme,
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkileri,
 • Yangın, yıldırım, her türlü patlama ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma işlemleri,
 • Kavrulma, kararma, duman ve is,
 • Deprem hariç fırtına, sel, su baskını, yer kayması, toprak çökmesi gibi doğal afetler,
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon (aşınma) hasarları,
 • Poliçede istisna edilmeyen diğer sebepler

Sigorta Kapsamındaki Ek Teminatlar Nelerdir?

Sigorta Ettiren tarafından talep edilmesi halinde, aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir:

 • Seyyar ve taşınabilir cihazlar
 • Deprem
 • Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörizm
 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları
 • Elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgiler dahil olmak üzere;
  • Manyetik Disk
  • Bant
  • Kart ve düz metin formları
  • Benzeri harici bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu hasarları
 • Alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak artış iş ve çalışma masrafları
 • Valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarları
 • 3’üncü maddenin (m) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar


Hizmet Talep Formu

Aşağıda yer alan hizmet talep formunu doldurmanız halinde hızlıca teklif alabilirsiniz.

Bircan YILDIRMIŞ
 • Bircan YILDIRMIŞ

 • Yangın Sigortaları Yönetmeni

0 850 939 40 73

Bazı

Referanslarımız

Memnun müşteriler portfolyomuza her geçen gün yenisini eklemenin mutluluk ve gururuyla aşağıda sizlere bazı referans kurumları paylaşıyoruz.

WhatsappWhatsapp